top of page

הוראה

במהלך השנים מאז חזרתי מלימודי הדוקטורט בהרווארד העברתי בישראל, אירופה וארה"ב קורסים בנושאים רבים ומגוונים בתחומים של סדר דין אזרחי, תובענות ייצוגיות, משפט ונורמות חברתיות, משפט וכלכלה, תורת המשחקים, ניהול משא ומתן וגישור, ומשפט בינלאומי פרטי. בהוראה אני מנסה להנחיל לתלמידי חשיבה משפטית מקורית, המתבססת על ניתוח כלכלי של המשפט, וכלים לפתרון בעיות משפטיות שבהן יתקלו בהמשך חייהם המקצועיים. הקישורים למטה הם למספר קורסים עדכניים מהעת האחרונה.

קורסים בעברית

​1. משפט בינלאומי פרטי || סילבוס

2. נושאים בליטיגציה מורכבת (עם עו"ד יוסי אשכנזי) || סילבוס

3. משפט ונורמות חברתיות || סילבוס

Recent courses in English

36047727_475374736252408_5709561491296878592_n.jpg
  1. Aggregate Litigation: A Global Perspective || Syllabus

  2. Law and Economics || Syllabus

  3. Game Theory and the Law || Syllabus

קורסים באנגלית

bottom of page