top of page

גישור

20220403_144911a (1).jpg

אני מגשר בתיקים מורכבים ובתיקי תובענות ייצוגיות יחד עם שותפתי, עו"ד שושי נרי. בגישורים אנו מיישמים גישה דינמית ופתוחה, מומחיות משפטית וכלכלית, והיכרות בלתי אמצעית עם מערכת בתי המשפט.
 

בגישור במשותף אנו מציעים שילוב חדשני וייחודי של ניסיון בליטיגציה שנצבר במשך שנים הן במגזר הפרטי המסחרי והן במגזר הציבורי, עם הבנה עמוקה של השיקולים האסטרטגיים העומדים ביסוד הקונפליקט בין הצדדים, של הדין המהותי, של הסביבה הרגולטורית שבה פועלים הצדדים, ושל המנגנונים הפרוצדורליים הרלוונטיים לסכסוך.
 

הגישור בשניים מאפשר ליישם גישה מעורבת של הערכה ותיווך. גישה זו משלבת ניתוח מדויק של מאפייני התיק, סיכוייו וסיכוניו, עם תקשורת פתוחה, זמינות לעורכי הדין ולקוחותיהם, והבנת האינטרסים והזכויות שלהם בהליך.
 

הגישור בתובענות ייצוגיות נסמך על המוניטין שצברנו בתחום. התמחותנו הייחודית מאפשרת לנו ללוות את הצדדים, צעד אחר צעד, מתחילת המשא ומתן ועד לאישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט. מעורבותנו מבטיחה הסכם מיטבי שמביא לביטוי את מכלול האינטרסים הרלוונטיים ויכול לצלוח את הליך האישור בבית המשפט.

bottom of page