top of page

אודותי

DSC_2747a.jpg

אני פרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר וההוראה שלי הם תובענות ייצוגיות, סדר דין אזרחי ומשפט בינלאומי פרטי. פרסמתי מאמרים רבים בארץ ובעולם. מאמרי בארץ פורסמו בכתבי עת רבים לרבות משפטים, עיוני משפט, ומשפט ועסקים, והם צוטטו במאות פסקי דין בבתי המשפט בערכאות השונות. פרסמתי מאמרים בכתבי עת מובילים באנגלית, לרבות Stanford Law Review, California Law Review, Texas Law Review, Journal of Legal Studies, Journal of Empirical Legal Studies, and Journal of Law, Economics and Organization.

השלמתי את לימודי התואר הראשון במשפט ובכלכלה במסגרת התוכנית החד-תחומית למצוינות באוניברסיטת תל אביב. לאחר שעבדתי מספר שנים כעורך דין, השלמתי דוקטורט במשפטים באוניברסיטת הרווארד. כאשר שבתי לישראל הצטרפתי למרכז הבינתחומי (היום – אוניברסיטת רייכמן), ובשנת 2016 עברתי לפקולטה למשפטים על שם בוכמן באוניברסיטת תל אביב. לימדתי באוניברסיטאות רבות בעולם, בארה"ב ובאירופה.

במרכז הבינתחומי הקמתי את הקליניקה לתובענות ייצוגיות, שעברה עימי מאוחר יותר לאוניברסיטת תל-אביב. עמדתי בראש מרכז על ע"ש צגלה למחקר בין-תחומי של המשפט, והייתי העורך הראשי של כתב העת Theoretical Inquiries in Law. שימשתי כיועץ לוועדת חוקה חוק ומשפט שעמלה על הכנתו של חוק תובענות ייצוגיות שהתקבל בשנת 2006. כיום אני משמש כיועץ חיצוני לוועדה הבינמשרדית שמונתה לבחינת החוק.

בנוסף למחקר ולהוראה, אני עוסק בגישור בתובענות ייצוגיות ובתביעות מסחריות גדולות, ושימשתי כמגשר, כבורר, כבודק וכממונה מטעם בית המשפט בתביעות רבות.

bottom of page