top of page
DSC_2836 (3)_edited_edited.png

פרופ' אלון קלמנט

אני פרופסור למשפטים בפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר וההוראה שלי הם תובענות ייצוגיות, סדר דין אזרחי ומשפט בינלאומי פרטי. פרסמתי מאמרים רבים בארץ ובעולם בתחומים אלה. מאמרי בעברית צוטטו במאות פסקי דין בבתי המשפט בערכאות השונות. ההוראה והמחקר שלי מוקדשים לחיפוש אחר מנגנונים משפטיים שיוכלו להביא לתוצאות אופטימליות מנקודת ראות חברתית.

פרסומים אחרונים

In court

התדיינות אגרגטיבית – מודל אלטרנטיבי בהליך האזרחי

מחקרי רגולציה ה 139 (2022)

Holding a Book

על יישומן הראוי של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות בתובענות ייצוגיות

עם נ. הדסי

פורום עיוני משפט מה 1 (2022)

Image by Daria Volkova

פרוצדורה ומהות בתובענה הייצוגית בעילת מחיר מופרז

עם ד. גילה

עיוני משפט מה 117 (2022)

bottom of page